De Speelhaven, het gezellige en kindvriendelijke kinderdagverblijf in Medemblik

De Speelhaven bevindt zich in de openbare basisschool de Meridiaan. Daar beschikken wij over een aantrekkelijke en veilige groepsruimte waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen, zowel binnen als buiten

Er is voldoende ruimte om samen te zijn, te rusten of te slapen en om activiteiten te doen. De kinderen worden begeleid door onze vaste pedagogisch medewerkers die jarenlange ervaring hebben in de kinderopvang,hierdoor bieden wij een hoge pedagogische kwaliteit. We zorgen er voor dat kinderen én ouders zich welkom voelen op De Speelhaven en we willen graag dat ouders hun kind met een gerust hart aan ons toevertrouwen. We werken met ouders samen aan het welzijn en de opvoeding van hun kind en daarom vinden we het belangrijk dat er een open en eerlijke communicatie is. Dit is mogelijk omdat de lijnen binnen ons kinderdagverblijf kort zijn.

Ons team

Ineke Buijsman

Eigenaar

Susan Meijer

pedagogisch medewerker

Chantal Siegrest

pedagogisch medewerker

Mandy de Haan

Invalkracht

Maaike Beunder

pedagogisch medewerker TSO

Joyce Arends

pedagogisch medewerker

Image

Beleef het mee

De ontwikkelingen van je kind gaan ontzettend snel. Regelmatig gebeuren er overdag dingen voor die voor ouders leuk zijn om te zien. Wij proberen deze momenten vast te leggen op foto’s of video’s die we via WhatsApp met de ouders delen.

De ouders/verzorgers kunnen door middel van WhatsApp op de hoogte blijven van de dagelijkse gebeurtenissen. Door alle ouders wordt dit erg gewaardeerd. Een foto zegt meer dan woorden. We houden rekening met de privacy van de kinderen en hun ouders. Zo mist u de ontwikkelingen van uw kind zo min mogelijk. De foto’s en video’s kunnen door u bewaard worden als een naslagwerkje.

Image

Praktische informatie

De Speelhaven heeft ruime openingstijden. De kinderen zijn welkom vanaf 07.30 uur en we sluiten om 18.00 uur. We hanteren redelijke tarieven en hebben een goede balans tussen flexibiliteit en rust.

We streven er naar om het voor ouders zo soepel mogelijk te maken om hun kind(eren) naar De Speelhaven te brengen. We hanteren daarom ruime openingstijden. Omdat niet iedereen op dezelfde ijdstippen begint en eindigt hebben we gezocht naar een formule die in onze ogen zo goed mogelijk aan ieders wensen voldoet. We willen namelijk wel voorkomen dat er de hele dag door kinderen gehaald en gebracht worden, omdat dat veel onrust geeft en er dan te weinig gelegenheid overblijft om leuke dingen met de kinderen te doen. Wij hebben slechts twee tarieven. Als uw kind 8 uur of meer per dag bij ons verblijft, betaalt u € 7,70 per uur. Bij minder dan 8 uur per dag is het tarief € 8,70 per uur. Wij rekenen af per half uur en het minimum aantal uren per dag is 4. Er kunnen verschillende afspraken gemaakt worden voor de even en oneven weken. Gemiste uren kunnen in overleg later ‘ingehaald’ worden. De prijzen zijn inclusief luiers en eten en drinken ( m.u.v. dieetvoeding en zuigelingenmelk).

Hier vindt u alles over de kinderopvangtoeslag 2020.

De Speelhaven staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 152069094.

Praktische zaken bij plaatsing


Ziektebeleid
Koorts: als uw kind 38.0 C heeft dan zullen wij u op de hoogte stellen en overleggen wat het beste is voor het kind. Bij 39.0 C vragen wij uw kind op te halen. Voor vragen over kinderziektes kunt u altijd even bellen met de pedagogisch medewerkers. Als uw kind medicijnen nodig heeft op het kinderdagverblijf dan vragen wij u hiervoor een medicijnverklaring te tekenen. Dit formulier kunt u hier hier downloaden.

4 ogen beleid
Of je een baby naar bed brengt, een ommetje maakt met wat peuters of op de groep staat, vanaf 1 juli 2013 moet het altijd mogelijk zijn dat een andere volwassene meekijkt of -luistert. Die andere hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Het kan ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Voorwaarde is wel dat het een volwassen persoon is. De Speelhaven is in een school en met de directeur is afgesproken dat er een paar keer op een dag iemand van school even binnen komt. Meer over ons 4 ogen beleid vindt u in ons 4 ogen beleid protocol, deze kunt u hier vinden.

Vaccinatiebeleid
Hier kunt u ons vaccinatiebeleid vinden.

Klachten
Klachten over de uitvoering moeten schriftelijk en zo volledig mogelijk worden ingediend bij het kinderdagverblijf, zo snel mogelijk doch uiterlijk 2 maanden nadat de klacht is geconstateerd. Het kinderdagverblijf behandelt de klacht conform de interne klachtenprocedure. Zie hiervoor het protocol klachtenregeling. Bij het opstellen / onderhouden van deze procedure heeft de ouderraad adviesrecht zoals dat in de Wet Kinderopvang is geregeld. Indien de klacht niet kan worden opgelost, ontstaat er een geschil en komt de geschillenregeling van kracht.

Oudercommissie
Kinderdagverblijf de SpeelHaven hecht veel waarde aan de mening van ouders over de kwaliteit van de opvang. We zijn dan ook heel blij dat we een enthousiaste oudercommissie hebben met 3 moeders van kinderen die op het dagverblijf komen.

De oudercommissie adviseert de De SpeelHaven gevraagd en ongevraagd over het beleid ten aanzien van:

– Pedagogisch beleid
– Voeding
– Beleid veiligheid en gezondheid
– Prijs van de kinderopvang
– Kwaliteitsbeleid met betrekking tot : het aantal kinderen per pedagogisch medewerkster, groepsgrootte.

Het samenspel tussen de oudercommissie en de leiding van het kinderdagverblijf zorgt ervoor dan we onze opvang nog professioneler en beter kunnen maken. Wilt u meer weten over de oudercommissie naam dan contact op met Ineke Buijsman.

Een dagje bij de speelhaven
07:30 – 09:30 : brengen van kinderen
10:00 : fruit eten en drinken
10:30 : vrij spelen / activiteit
11:30 : Broodje eten en drinken
13:00 : peuters slapen / activiteit
15:00 : vrij spelen / activiteit (binnen of buiten)
15:00 : cracker en drinken
17:00 : Soepstengel eten en wat drinken

Wat neem je mee op een dagje Speelhaven?
Reserve kleding
Slofjes
Slaapspullen
Eigen dieet voeding
Baby: fles en eigen voeding in verdeelbakjes

Verjaardag vieren
Verjaardagen vieren wij ’s morgens. Het is leuk als kinderen trakteren, onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.

Ruildagen
Bij de Speelhaven bieden wij de mogelijkheid van ruildagen aan. Is uw kind een dag niet geweest ivm vakantie of ziekte dan kunt u uw kind binnen 3 maanden deze dag ruilen voor een andere dag. Ook als u in een week een dag wil wisselen kan dit. Ruilen graag in overleg met de pedagogisch medewerker en mits de groep het toelaat.

Brengen en halen
Dit is misschien wel de leukste vorm van oudercontact. Het komt ook het vaakst voor, namelijk iedere dag dat wij uw kind opvangen. Als u uw kind brengt of haalt, is dat een mooi moment om ook informatie te ‘brengen en te halen’. Om de rust zo goed mogelijk te bewaren op de groep is het erg fijn als de kinderen voor 9.30 zijn gebracht. Dan begint ons dag ritme en is het fijn als alle kinderen daar aan mee kunnen doen. ’s Middags is dat voor 13.00.

De kinderen kunnen alleen worden opgehaald door de vader of moeder of door de persoon die met ouders is afgesproken. Mocht het een keer zo zijn dat iemand anders uw kind ophaalt dan kan dit alleen als u dat van te voren heeft doorgegeven. Als we niet op de hoogte zijn geven we het kind niet mee voordat we dit eerst telefonisch bij u hebben gecheckt.

Wennen
Bij De Speelhaven mogen kinderen voordat ze komen 2x wennen, ’s ochtends of ’s middags. De tijden dat uw kind komt wennen wordt besproken in de intake. Ons wenbeleid vindt u in ons pedagogisch beleidsplan.

Een impressie van de Speelhaven

Tussenschoolse opvang TSO

Vanaf het schooljaar 2015 verzorgen wij de Tussenschoolse Opvang op de OBS de Meridiaan.

Elke maandag, dinsdag en donderdag zal een van onze medewerkers de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang, opvangen in een lokaal binnen de school. Dit is van 12.00 uur tot 13.00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen eten meenemen en wij zorgen voor de thee, melk of karnemelk. Na het gezamenlijk eten is er nog even tijd om te spelen, bij slecht weer in het lokaal en anders, onder begeleiding buiten op het schoolplein. Wij hebben veel spelletjes en ander leuk speelgoed en daar wordt goed gebruik van gemaakt!

Voor de tussenschoolse opvang werken we met maandcontracten. Hiermee betaalt u 10 maanden per jaar een vast bedrag per maand.

Maandcontracten:
1x per week € 3,50 per keer x 40 weken= € 140,00: 10 = € 14,00 per maand
2x per week € 3,50 per keer x 40 weken= € 280,00: 10 = € 28,00 per maand
3x per week € 3,50 per keer x 40 weken= € 420,00: 10 = € 42,00 par maand

Voor kinderen die incidenteel komen is er een strippenkaart, deze is per strip €4,00
Strippenkaarten:
5 strippenkaart: € 20,00
10 strippenkaart: € 40,00

Wilt u meer weten over de Tussenschoolse Opvang dan kunt u ons altijd bellen of mailen!

Inschrijven en bezoek

Kom gerust even de sfeer proeven. Wij zijn super trots op ons dagverblijf en willen het graag aan u laten zien. Wij kunnen ons goed voorstellen, dat u eerst wilt zien wie wij zijn en hoe ons dagverblijf er uit ziet, voordat u uw kind aan ons toevertrouwt. U bent dan ook van harte welkom om vrijblijvend bij ons langs te komen. Als u van te voren belt, dan kunnen we er even voor zorgen dat we echt de tijd voor u hebben. De kinderen gaan tenslotte wel voor! Om uw kind(eren) in te schrijven maken we graag even een afspraak met u, zodat we alles goed met u door kunnen spreken. Dit kan tijdens onze openingsuren, of eventueel ’s avonds. Gemiddeld duurt dit ongeveer een uur. Het gaat allemaal wat sneller als u ons
intake formulier van te voren invult.

Een afspraak maakt u telefonisch: (0227) 201003 of via email: ineke@despeelhaven.nl

Neem vrijblijvend contact met ons op

Schuitevoerderslaan 16
1671 JZ Medemblik
Telefoon: (0227) 201003
E-mail: ineke@despeelhaven.nl
LRK-nummer: 152069094