Slide background

De Speelhaven, het gezellige en kindvriendelijke kinderdagverblijf in Medemblik

De Speelhaven bevindt zich in de openbare basisschool de Meridiaan. Daar beschikken wij over een aantrekkelijke en veilige groepsruimte waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen, zowel binnen als buiten

Er is voldoende ruimte om samen te zijn, te rusten of te slapen en om activiteiten te doen. De kinderen worden begeleid door onze vaste pedagogisch medewerkers die jarenlange ervaring hebben in de kinderopvang,hierdoor bieden wij een hoge pedagogische kwaliteit. We zorgen er voor dat kinderen én ouders zich welkom voelen op De Speelhaven en we willen graag dat ouders hun kind met een gerust hart aan ons toevertrouwen. We werken met ouders samen aan het welzijn en de opvoeding van hun kind en daarom vinden we het belangrijk dat er een open en eerlijke communicatie is. Dit is mogelijk omdat de lijnen binnen ons kinderdagverblijf kort zijn.

Contact

Schuitevoerderslaan 16

1671 JZ Medemblik
Telefoon: (0227) 201003
E-mail: ineke@despeelhaven.nl
LRK-nummer: 152069094

ineke foto

Ineke Buijsman

Chantal Siegrest

Susan Meijer

Joyce Arends

Beleef het mee

De ontwikkelingen van je kind gaan ontzettend snel. Regelmatig gebeuren er overdag dingen die voor de ouders leuk zijn om te zien. Wij proberen deze momenten vast te leggen op foto’s of video’s en die via onze App met de ouders te delen.

De ouders / verzorgers kunnen door middel van onze App op de hoogte blijven van de dagelijkse gebeurtenissen. Dit doen we via een gesloten systeem, zodat de gegevens privé blijven, tenzij u er zelf voor kiest om het met anderen te delen. Zo mist u de ontwikkelingen van uw kind zo min mogelijk. De foto’s en video’s kunnen door u bewaard worden als naslagwerkje.

Praktische informatie

De Speelhaven heeft ruime openingstijden. De kinderen zijn welkom vanaf 07.30 uur en we sluiten om 18.30 uur. We hanteren redelijke tarieven en hebben een goede balans tussen flexibiliteit en rust.

We streven er naar om het voor ouders zo soepel mogelijk te maken om hun kind(eren) naar De Speelhaven te brengen. We hanteren daarom ruime openingstijden. Omdat niet iedereen op dezelfde tijdstippen begint en eindigt hebben we gezocht naar een formule die in onze ogen zo goed mogelijk aan ieders wensen voldoet. We willen namelijk wel voorkomen dat er de hele dag door kinderen gehaald en gebracht worden, omdat dat veel onrust geeft en er dan te weinig gelegenheid overblijft om leuke dingen met de kinderen te doen.

Wij hebben slechts twee tarieven. Als uw kind 8 uur of meer per dag bij ons verblijft, betaalt u € 6,90 per uur. Bij minder dan 8 uur per dag is het tarief € 7,90 per uur. Wij rekenen af per half uur en het minimum aantal uren per dag is 4.

Er kunnen verschillende afspraken gemaakt worden voor de even en oneven weken. Gemiste uren kunnen in overleg later ‘ingehaald’ worden. De prijzen zijn inclusief luiers en eten en drinken ( m.u.v. dieetvoeding en zuigelingenmelk).

Hier vindt u alles over de kinderopvangtoeslag 2017

De Speelhaven staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 152069094.

Praktische zaken bij plaatsing

Ziektebeleid

Koorts: als uw kind 38.0 C heeft dan zullen wij u op de hoogte stellen en overleggen wat het beste is voor het kind. Bij 39.0 C vragen wij uw kind op te halen. Voor vragen over kinderziektes kunt u altijd even bellen met de pedagogisch medewerkers. Als uw kind medicijnen nodig heeft op het kinderdagverblijf dan vragen wij u hiervoor een medicijnverklaring te tekenen. Dit formulier kunt u hier downloaden.

4 ogen beleid

Of je een baby naar bed brengt, een ommetje maakt met wat peuters of op de groep staat, vanaf 1 juli 2013 moet het altijd mogelijk zijn dat een andere volwassene meekijkt of -luistert. Die andere hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Het kan ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Voorwaarde is wel dat het een volwassen persoon is. De Speelhaven is in een school en met de directeur is afgesproken dat er een paar keer op een dag iemand van school even binnen komt. Meer over ons 4 ogen beleid vindt u in ons 4 ogen beleid protocol, deze kunt u hier vinden.

Klachten

Klachten over de uitvoering moeten schriftelijk en zo volledig mogelijk worden ingediend bij het kinderdagverblijf, zo snel mogelijk doch uiterlijk 2 maanden nadat de klacht is geconstateerd. Het kinderdagverblijf behandelt de klacht conform de interne klachtenprocedure. Zie hiervoor het protocol klachtenregeling. Bij het opstellen / onderhouden van deze procedure heeft de ouderraad adviesrecht zoals dat in de Wet Kinderopvang is geregeld. Indien de klacht niet kan worden opgelost, ontstaat er een geschil en komt de geschillenregeling van kracht.

Oudercommissie

Kinderdagverblijf De Speelhaven hecht veel waarde aan de mening van ouders over de kwaliteit van de opvang. Om deze reden zoeken wij ouders die in een actieve oudercommissie willen zitten die ongeveer vier keer per jaar vergadert. De oudercommissie adviseert het kinderdagverblijf gevraagd en ongevraagd over het beleid ten aanzien van:

 • pedagogisch beleid
 • voeding
 • risico inventarisatie
 • veiligheid en gezondheid
 • prijs van de kinderopvang
 • kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per leidster, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.

Het samenspel tussen de oudercommissie en de leiding van het kinderdagverblijf zorgt ervoor dat we onze opvang nog professioneler en beter kunnen maken.Door het hebben van een actieve oudercommissie, voldoet
kinderdagverblijf De Speelhaven aan de wettelijke bepalingen in de Wet op de Kinderopvang.Wilt u meer weten over de oudercommissie, neem dan contact op met Ineke Buijsman.

Een dagje bij de speelhaven

07:30 – 09:30 : brengen van kinderen
10:00 : fruit eten en drinken
10:30 : vrij spelen / activiteit
11:30 : Broodje eten en drinken
13:00 : peuters slapen / activiteit
15:00 : vrij spelen / activiteit (binnen of buiten)
15:00 : cracker en drinken
17:00 : Soepstengel eten en wat drinken

Wat neem je mee op een dagje Speelhaven?

 • Reserve kleding
 • Slofjes
 • Slaapspullen
 • Eigen dieet voeding
 • Baby: fles en eigen voeding in verdeelbakjes

Verjaardag vieren

Verjaardagen vieren wij s’morgens. Het is leuk als kinderen trakteren, onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie.

Ruildagen

Bij de Speelhaven bieden wij de mogelijkheid van ruildagen aan. Is uw kind een dag niet geweest ivm vakantie of ziekte dan kunt u uw kind binnen 3 maandendeze dag ruilen voor een andere dag. Ook als u in een week een dag wil wisselen kan dit. Ruilen graag in overleg met de pedagogisch medewerker en mits de groep het toelaat.

Brengen en halen

Dit is misschien wel de leukste vorm van oudercontact. Het komt ook het vaakst voor, namelijk iedere dag dat wij uw kind opvangen. Als u uw kind brengt of haalt, is dat een mooi moment om ook informatie te ‘brengen en te halen’. Om de rust zo goed mogelijk te bewaren op de groep is het erg fijn als de kinderen voor 9.30 zijn gebracht. Dan begint ons dag ritme en is het fijn als alle kinderen daar aan mee kunnen doen. ‘S middags is dat voor 13.00.

De kinderen kunnen alleen worden opgehaald door de vader of moeder of door de persoon die met ouders is afgesproken. Mocht het een keer zo zijn dat iemand anders uw kind ophaalt dan kan dit alleen als u dat van te voren heeft doorgegeven. Als we niet op de hoogte zijn geven we het kind niet mee voordat we dit eerst telefonisch bij u hebben gecheckt.

Wennen

Bij De Speelhaven mogen kinderen voordat ze komen 2x wennen, ’s ochtens of ’s middags. De tijden dat uw kind komt wennen wordt besproken in de intake. Ons wenbeleid vindt u in ons pedagogisch beleidsplan.

Tussenschoolse opvang TSO

Vanaf het schooljaar 2015 verzorgen wij de Tussenschoolse Opvang op de OBS de Meridiaan.

Elke maandag, dinsdag en donderdag zal een van onze medewerkers de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang, opvangen in een lokaal binnen de school .
Dit is van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Het is de bedoeling dat de kinderen hun eigen eten meenemen en wij zorgen voor de thee, melk of karnemelk.
Na het gezamenlijk eten is er nog even tijd om te spelen, bij slecht weer in het lokaal en anders, onder begeleiding buiten op het schoolplein. Wij hebben veel spelletjes en ander leuk speelgoed en daar wordt goed gebruik van gemaakt!

De tussenschoolse opvang is vanaf € 3,50 per keer. Als uw kind een keer niet komt betaalt u hiervoor dus ook niet. Wij werken met strippenkaarten die u bij het kinderdagverblijf kunt kopen, elke keer als uw zoon/ dochter is geweest stempelen we een keer af.
Er zijn strippenkaarten van:

 • 5 strippen, 5x € 3,95 = € 19,75
 • 10 strippen, 10x € 3,85 = € 38,50
 • 20 strippen, 20x € 3,65 = € 73,00
 • 30 strippen, 30x € 3,50 = € 105,00

Wilt u meer weten over de Tussenschoolse Opvang dan kunt u ons altijd bellen of mailen!

Inschrijven en bezoek

Kom gerust even de sfeer proeven. Wij zijn super trots op ons dagverblijf en willen het graag aan u laten zien.

Wij kunnen ons goed voorstellen, dat u eerst wilt zien wie wij zijn en hoe ons dagverblijf er uit ziet, voordat u uw kind aan ons toevertrouwt. U bent dan ook van harte welkom om vrijblijvend bij ons langs te komen. Als u van te voren belt, dan kunnen we er even voor zorgen dat we echt de tijd voor u hebben. De kinderen gaan tenslotte wel voor!

Om uw kind(eren) in te schrijven maken we graag even een afspraak met u, zodat we alles goed met u door kunnen spreken. Dit kan tijdens onze openingsuren, of eventueel ’s avonds. Gemiddeld duurt dit ongeveer een uur. Het gaat allemaal wat sneller als u ons intake formulier van te voren invult.

Een afspraak maakt u telefonisch: (0227) 201003 of via email: ineke@despeelhaven.nl

Actueel

, ,

Ernie eet gezellig mee

Zo gezellig op De SpeelHaven Ernie mag er ook bijzitten!!
, ,

Huisdieren

We zijn dit jaar enthousiast begonnen met weer een nieuw thema:…
, ,

Gelukkig nieuwjaar!!

Namens alle kinderen en medewerkers van de SpeelHaven, Gelukkig…
,

Vacature Medewerker TussenSchoolse Opvang De Speelhaven

De Speelhaven, het gezellige en kindvriendelijke kinderdagverblijf…
, , ,

We klimmen in de boot!!

Brent en Fiene proberen de boot te pakken!
,

Varen maar!

Instappen maar en alles mag mee!!
, ,

Kinder EHBO

Afgelopen week hebben we met alle medewerkers van de SpeelHaven,…
,

Schip ahoy!

Het is gezellig op de gang!
,

Gezellige feestdagen en alle goeds voor 2017

Namens alle kinderen en medewerkers van de SpeelHaven iedereen…
, ,

Kerstkransjes in de boom

Mmmm dat is lekker! Net als in het boek van Dikkie Dik!!
, ,

Sint en piet

Bert en Ernie vieren gezellig sinterklaasfeest bij de Sp…
, ,

Herfst!!

We hebben veel mooie bladeren verzameld en hier een mooi kunstwerk…
,

Mooie lampion!!

Thomas heeft vandaag een slaklampion gemaakt!
, ,

Water en zand

Met z'n allen gezellig om de zandwatertafel spelen.
, ,

Kleuren

De jongens wilden heel graag een motor kleuren en deden erg…
, ,

Thema: vakantie

De koffers zijn gepakt! De kinderen spelen dat ze op vakantie…
Ontwerp: OneStepSolutions