Documenten

Formulieren

Intake formulier
Als u het intake gesprek voor uw kind(eren) goed wilt voorbereiden, kunt u gebruik maken van ons intake formulier . Als u dit formulier print, invult en meeneemt dan zal de intake vlotter verlopen.
Medicijnverklaring
De medicijnverklaring vindt u hier.

Beleidsplannen

Pedagogisch beleid
Ons pedagogisch beleid ligt vast in een plan dat u hier kunt downloaden.

kinderopvangtoeslag 2019
Klik hier

Ons 4-ogen beleid
Ons 4-ogen beleid ligt vast in een plan dat u hier kunt downloaden.

Veiligheid- en gezondheidsbeleid
Ons beleid over veiligheid en gezondheid ligt vast in een plan dat u hier kunt downloaden.

Oudercommissie
Download hier het reglement.

Download hier de informatie over de ouderinspraak.

Klachtenregeling
Onze klachtenregeling ligt vast in het document wat u hier kunt downloaden.

Protocollen
Een dagje bij de Speelhaven
Gezondheid
Hygiënecode
Hygiëneprotocol
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol-brengen-en-halen
Protocol veilig slapen en wiegendoodpreventie
Protocol inbakeren
Protocol veiligheid
Protocol zieke kinderen en medicijnen
Protocol vermist kind
Schoonmaakprotocol
Veiligheid
Voedingsprotocol
Wenprotocol

Bijlage hygiëne- en voedingsprotocol:
Richtlijn bij verwisselen moedermelk

Vergunningen

Het GGD rapport

Het keuringsrapport van de GGD kunt u hier downloaden.

Landelijk Register Kinderopvang
De Speelhaven staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer: 152069094