Kinder EHBO


Afgelopen week hebben we met alle medewerkers van de SpeelHaven, onze kennis van kinder EHBO weer opgefrist. Reanimeren, verbanden aanleggen, hoe te handelen bij verschillende vormen van letsel en nog veel meer, is zorgvuldig geoefend. Het was een leerzame dag!